רישום למאגר היועצים של עיריית הרצליה

שלום וברוכים הבאים למערכת הרישום הדיגיטלית למאגר היועצים של עיריית הרצליה, באמצעות המערכת ניתן להגיש מועמדות להיכלל  במאגר היועצים של עיריית הרצליה.

בטרם הרישום למאגר יש לקרוא בקפידה את הוראות ההזמנה להציע הצעות מס' 01/2018 המצורפת באתר האינטרנט של עיריית הרצליה. בנוסף יש לשים לב לרשימת התחומים הפתוחים להרשמה המפורטים בחלקו התחתון של עמוד זה.

ההרשמה למאגר אינה מהווה אישור להכללת המציע במאגר היועצים. תשומת לב המציעים כי המאגר יהיה פתוח להרשמה בהתאם למועד הקבוע לכל תחום בנספח א' להזמנה להציע הצעות.

המערכת מותאמת לגלישה בדפדפנים Google Chrome וכן בInternet Explore בגרסאות מתקדמות בלבד! (10 ומעלה) ובנוסף ב- Microsoft Edge ו- Safari. שימוש בדפדפנים אחרים אינו רצוי ועלול לשבש את תהליך ההרשמה.

רישום
יועץ חדש

ההרשמה סגורה כעת

עדכון פרטי
יועץ קיים

לצורך כניסה נא להקליד את מספר הטלפון הנייד שבאמצעותו נרשמת למאגר והמערכת תשלח אליו קוד אימות לכניסה.

טוען…