שלום וברוכים הבאים למערכת הרישום הדיגיטלית למאגר היועצים של עיריית הרצליה, באמצעותה באפשרותכם להגיש מועמדותכם להיכלל במאגר היועצים של העירייה. בטרם הרישום למאגר יש לקרוא בקפידה את הוראות ההזמנה להציע הצעות מס' 01/2018 המצורפת באתר האינטרנט של העירייה. ההרשמה למאגר אינה מהווה אישור להכללת המציע במאגר היועצים. תשומת לב המציעים כי המאגר יהיה פתוח להרשמה בהתאם למועד הקבוע לכל תחום בנספח א להזמנה להציע הצעות.

רישום יועץ חדש


לפני תחילת הרישום מומלץ להצטייד בקבצי pdf חתומים: טופס 1 היעדר ניגוד עניינים וטפסים להוכחת עמידה בתנאי הסף לתחומי הרישום הרלוונטיים המצויים באתר האינטרנט העירוני. לצורך המשך תהליך הרישום, נא להצטייד במכשיר טלפון סלולארי וללחוץ על הכפתור 'המשך'.

עדכון פרטי יועץ קיים

לצורך כניסה נא להקליד את מספר הטלפון הנייד שבאמצעותו נרשמת למאגר והמערכת תשלח אליו קוד כניסה.